SRB ENG

Mi nismo okrenuti problemima,
već traženju rešenja.

Wiener Re je reosiguravač koji je nakon samo 8 godina poslovanja zauzeo sigurnu poziciju regionalnog lidera. Sa preko 18 klijenata iz Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore, čvrsto držimo čak 60% tržišnog udela u premiji reosiguranja Srbije.

Tri stuba na kojima počiva poslovanje
Wiener Re

1

KULTURA
PRILAGOĐAVANJA

Potpuno prilagođavanje potrebama klijenata i traženje rešenja za njih, na osnovu naše stručnosti, iskustva i apsolutnog poznavanja regionalnih prilika.

2

RAZNOVRSTAN
PORTFOLIO

Najšira moguća pokrivenost linija osiguranja, od imovine i inženjeringa do avio kaska i odgovornosti, BBB polisa i terorizma.

3

ZNANJE I
SAMOUVERENOST

Izuzetno profesionalan risk menadžment i konstantno ulaganje u sticanje novih znanja i praćenje kretanja na tržištu.

VIG RE logotip

Deo uspešne priče

Naša istorija počinje 2008. godine, kada smo osnovani od strane Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group, Austrija. Danas je Wiener Re u vlasništvu VIG RE zajišťovna, Prag i aktivan je na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, sa ciljem daljeg razvoja poslova na tržištu jugo-istočne Evrope. Ponosni smo što pripadamo grupaciji koja uspešno posluje preko 190 godina.

Ključ našeg brzog rasta

Današnje društvo je društvo nesigurnosti i rizika, više nego ikad. U ovom turbulentnom vremenu klijenti traže sigurnost, stabilnost, ali i prilagođena rešenja, koja nisu deo opštih šablona. Insistiramo na dijalogu sa klijentima i pomno ih slušamo. Pravimo posebna rešenja u skladu sa njihovim poslovanjem.

Wiener Re ima misiju da bude siguran i čvrst oslonac svakom klijentu, iskren partner na putu ka njihovom cilju i nezamenljiva podrška. Motiviše nas zajednički rast sa klijentom, zajednički prosperitet i uspešna kontrola rizika.

Brojke su izražene u hiljadama RSD
Brojke su izražene u milionima RSD
Brojke su izražene u %
Brojke su izražene u milionima RSD
Bilans uspeha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruto fakturisana premija 852.844 2.178.638 2.236.058 2.942.376 3.012.791 3.786.234 4.657.274 4.995.372 5.565.033
Rezultat iz investicija 31.735 38.672 38.482 43.678 47.642 47.600 54.583 59.546 42.636
Profit pre poreza 54.082 84.004 12.621 101.352 67.317 72.707 71.889 71.607 19.890
Profit posle poreza 54.082 75.781 11.325 90.986 61.493 68.006 67.540 63.563 19.226
Bilans stanja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Finansijski plasmani 324,630 338,056 400,078 769,404 923,428 967,457 986,721 967,128 847,721
Poslovna imovina 1,087,476 2,297,968 2,352,708 3,131,671 3,231,326 6,126,432 4,904,006 5,215,027 5,757,620
Akcijski kapital 518,014 540,366 540,366 631,919 631,919 631,919 631,919 631,919 631,919
Tehničke rezerve 215,823 597,422 632,064 1,071,768 1,094,122 3,709,963 2,472,885 2,543,159 2,580,786
Pokazatelji uspešnosti poslovanja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kombinovani racio 106.12% 101.82% 100.79% 92.82% 93.96% 99.78% 92.88% 92.23% 94.24%
Stopa prinosa na sopstvena sredstva 10.44% 14.02% 2.10% 14.40% 9.73% 10.76% 10.69% 10.06% 3.04%
Vidan Slana

Naša delatnost koja je veoma specifična i složena iz oblasti osiguranja, pruža našim klijentima prednosti koji se kreću od smanjenja neto obaveza po ugovorima o osiguranju do mogućnosti da se obezbedi veća sigurnost kapitala i solventnosti. Wiener Re ima jedinstvenu poziciju i šansu da raste zajedno sa svojim klijentima zasnovanu na održivom rastu, međusobnim interesima i sigurnosti klijenata prilikom korišćenja naših usluga. Najvažniji princip Wiener Re je da pruži podršku klijentima, ne da predstavlja prepreku.

Vidan Slana, CEO