SRB ENG

Najsigurniji ROI leži u investiranju u znanje.

Wiener Re neguje kulturu znanja, usavršavanja i visoke stručnosti u oblasti reosiguranja. Mali, ali izuzetno profesionalan tim je na raspolaganju svakom klijentu, da zajedno nađemo najbolja rešenja i da se prilagodimo prilikama u regionu.
Naš menadžment čini dvojac sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju u osiguranju i reosiguranju, koji uspešno rešava sve prepreke i drži Wiener Re na sigurnoj poziciji regionalnog lidera.

Wiener Re menadžment

Vidan Slana
Vidan Slana

Predsednik Izvršnog odbora

+381 11 2209 936

v.slana@wiener.co.rs

Marija Banjac Crnogorac
Marija Banjac Crnogorac

Član Izvršnog odbora

+381 11 2209 955

m.banjac.crnogorac@wiener.co.rs